รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน
หมู่ที่ 9 บ้านหนองกระเบียน   ตำบลหนองกระเบียน  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
เบอร์โทรศัพท์ 089-9018249 เบอร์แฟกส์ -
Email : danai55555@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :